Τα φώτα έχουν ανάψει και οι αγώνες για το "Winners' League 8x8 Tournament", σε τάπητα FIFA QUALITY PRO, με ηλεκτρονικό πίνακα χρονομέτρησης και σκορ αγώνα ξεκίνησαν!

Summer League 2023

Division A

Division B

2022 - 2023

WINNERS' LEAGUE 8X8 2022 - 2023 - CHAMPIONS

Division A

Final

Match Center

Playoff - 2nd Round

Match Center

Playoff - 1st Round

Match Center

Division B

Final

Match Center

Playoff - 2nd Round

Match Center

Playoff - 1st Round

Match Center

Division A

Regular Season

1η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A1

Match Center

2η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A2-Edited

Match Center

3η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A3

Match Center

4η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A4-Corected

Match Center

5η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A5

Match Center

6η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A6

Match Center

7η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A7

Match Center

8η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A8

Match Center

9η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A9

Match Center

Εξ' Αναβολής-1ος Γύρος

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-AEXA-Edited

Match Center

10η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A10

Match Center

11η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A11

Match Center

12η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A12

Match Center

13η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A13

Match Center

14η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A14

Match Center

15η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A15

Match Center

16η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A16

Match Center

Εξ΄ Αναβολής - 2ος Γύρος

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-BEXA(2)

Match Center

Division B

Regular Season

1η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B1

Match Center

2η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B2

Match Center

3η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B3

Match Center

4η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B4

Match Center

5η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B5

Match Center

6η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B6

Match Center

7η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B7

Match Center

Εξ' Αναβολής-1ος Γύρος

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-EXA

Match Center

8η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B8

Match Center

9η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B9

Match Center

10η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B10

Match Center

11η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B11

Match Center

12η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B12

Match Center

13η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B13Edited

Match Center

14η Αγωνιστική

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B14Edited

Match Center

Εξ' Αναβολής - 2ος Γύρος

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-BEXA(2)

Match Center

Winners' League 8x8
2021-2022

Regular Season