Τα φώτα έχουν ανάψει και οι αγώνες για το "Winners' League 8x8 Tournament", σε τάπητα FIFA QUALITY PRO, με ηλεκτρονικό πίνακα χρονομέτρησης και σκορ αγώνα ξεκίνησαν!

Division A

Division B

Division A

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A1

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A2-Edited

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A3

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A4-Corected

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A5

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A6

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A7

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A8

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A9

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-AEXA-Edited

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A10

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A11

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A12

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A13

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A14

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-A15

Match Center

Division B

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B1

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B2

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B3

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B4

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B5

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B6

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B7

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-EXA

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B8

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B9

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B10

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B11

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B12

Match Center

Αποτελέσματα

WL8x8-22-23-Results-B13Edited

Match Center

Regular Season